Zgodnie z art. 13 RODO Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Donna di Rubens LLC  Sp. z o.o.  Oddział w Polsce.

Kontakt z Administratorem danych odbywa się drogą e-mailową; adres do kontaktu dyrektor.donnadirubens@lida.com.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia. 


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie